Bedre liv & evig liv
BLI GLOCAL-PARTNERGI EN GAVE

GLOCAL

Glocal er Salt Bergenskirkens misjonsarbeid. Navnet uttrykker vår overgivelse til å gjøre det samme globalt som vi gjør lokalt. Helt siden starten har misjon vært en del av hjerteslaget til menigheten, og vi har ett tydelig mål for øyet; gi mennesker et bedre liv og evig liv
gjennom forkynnelse av evangeliet og planting av nye menigheter.

OM OSS

«Norge har historisk sett vært kjent for sitt misjonsengasjement, men nå er både antall misjonærer som sendes ut og tilsynelatende også engasjementet for misjon synkende. I tillegg går kun en liten del av den totale investeringen i misjon til å nå unådde folkeslag. Derfor har Salt som en pionérmenighet satt oss som mål å nå noen flere av nettopp disse folkeslagene.»

Øystein Gjerme

Helt siden starten har misjon vært en del av hjerteslaget til Salt. Vi har ett tydelig mål for øyet; gi mennesker et bedre liv og evig liv gjennom forkynnelse av evangeliet og planting av nye menigheter. Glocal er Salts misjonsorganisasjon. Navnet uttrykker vår overgivelse til å gjøre det samme globalt som vi gjør lokalt.

Glocal har 147 fulltids-arbeidere i nord-øst India, flest i Bihar og Uttar Pradesh. I store og små menighetsfellesskap samles nå over 11 000 mennesker jevnlig til gudstjeneste i over 300 menighetsfellesskap. Vi har erfart kraften i å trene unge mennesker til å starte menigheter som berører lokalsamfunn med evangeliet. Hånd i hånd med dette går ønsket om å se Guds rike komme gjennom samfunnsforvandlende tiltak som yrkesutdanning, helsehjelp og nødhjelp.

HVA GJØR VI?

 • Vi trener arbeidere, menighetsplantere og misjonærer
 • Vi bygger nye generasjoner troende gjennom tilbud om søndagsskole og sosiale aktiviteter for barn og unge
 • Vi drifter grunnskoleutdanning på landsbyskoler
 • Vi gir mennesker tilbud om helsehjelp i landsbyene
 • Vi planter og drifter menigheter og husfellesskap
 • Vi driver yrkesfaglig utdanning for jenter gjennom datatreningssenter og symaskinskole for å gi en ny generasjon kvinner mulighet til å bygge seg en ny framtid

Vi drømmer om en stadig voksende Jesusbevegelse i India, hvor helt vanlige mennesker får bringe bedre liv og evig liv til sin verden.

INDIA

DELSTATENE BIHAR OG
UTTAR PRADESH

India er verdens nest mest befolkede land med om lag 1,25 milliarder innbyggere. I følge internasjonale organisasjoner lever nærmere 300 millioner av disse under fattigdomsgrensen. Det er derfor få land i verden hvor behovet for ulike typer bistand er mer utstrakt enn i India.

Glocal sitt arbeid har utspring i byen Karwi, nord-øst i India. Karwi ligger i delstaten Uttar Pradesh, som er Indias mest befolkede delstat med sine 203 millioner innbyggere.

Som i resten av landet er hinduismen den klart største religionen i Uttar Pradesh. Om lag 80% av befolkningen i delstaten er hinduer, mens mindre enn 1% av befolkningen kaller seg for kristne. Klimaet for de kristne i denne regionen er meget utfordrende, og kanskje spesielt etter at India fikk en hindu-fundamentalistisk regjering i mai 2014.

GLADWIN MASIH

Gladwin Masih er pastor og operativ leder for Glocals arbeid i India. Han har 25 års erfaring med menighetsplanting, evangelisering og ledertrening. Sammen med flere solide medarbeidere har han tilsyn med arbeidet i India.

I en alder av 23 år tok han imot Jesus og lot seg døpe etter at onkelen hadde delt evangeliet med han. Valget om å følge Jesus brakte han videre på teologisk utdanning, og fra 1992-1996 lærte og tjente han i Jammu og Kashmir. Der møtte han også sin kone Cristina, og sammen har de Mercy (19 år gammel) og Stephen (16 år gammel).

SALT BERGENSKIRKEN

Øystein og Gina Gjerme er hovedpastorer i Salt Bergenskirken. Menigheten ble plantet i 2004, og siden begynnelsen har hjertet og
visjonen til Salt vært å nå vanlige mennesker med evangeliet om Jesus. I dag samles omkring tusen mennesker til gudstjenester i og
utenfor Bergen, og i årene fremover ønsker vi å bety enda mer for enda flere.

Norge har historisk sett vært kjent for sitt misjonsengasjement, men nå er både antall misjonærer som sendes ut og tilsynelatende også engasjementet for misjon synkende. I tillegg går kun en liten del av den totale investeringen i misjon til å nå unådde folkeslag. Derfor har vi som en pionérmenighet satt oss som mål å nå noen flere av nettopp disse folkeslagene.

THAILAND

Eva og Håkon Aasebø med sine tre barn bor i Bangkok, Thailand. Sammen med pastorene Daniel og Paulina Brolin er de med å bygger den voksende kirken Life Center Church. Eva og Håkon bidrar med ledertrening, teambygging og med å etablere nye strukturer i menigheten. Eva leder også barnekirken og Håkon fengselsbesøkstjenesten. Hovedoppgaven fremover blir å utvikle trening av nye ledere og kirkeplantere med mål om å etablere gudstjenester på flere steder i Bangkok og nye kirker i Thailand og Sørøst-Asia. Life Church består i dag av ca 200 mennesker som møtes til gudstjeneste på to steder i Bangkok. Vi har sett en 20% vekst siste året med folk som vil ta imot Jesus og folk som vil bli døpt. I tillegg finnes en gruppe i Siem Reap, Kambodsja som etter hvert vil bli etablert som en egen kirke. Eva og Håkon brenner for at nye mennesker skal få lære å kjenne Jesus. De er overbevist om at å bygge sterke, sunne, varme og utadrettede fellesskap er den beste måten å nå ut, og den beste måten å bevare og disippelgjøre nye mennesker.

Gi en gave

Kontonummer

2801.45.60329

Vipps

Vipps til 124705

Partner

PARTNER

 • Fast beløp månedlig støtte
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Mulig deltakelse på årlig teamtur til India
 • Trykk for å komme til avtalegiro, velg glocal.

MENIGHETSPARTNER

 • 25 000 // 50 000 // 100 000 eller mer i fast årlig støtte
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Egne større oppdateringer egnet for presentasjon i gudstjenester
 • Mulig deltakelse på årlig teamtur til India
 • Deltakelse i årlig Glocal giverkampanje nov/des
 • Årlig besøk fra pastor i Salt Bergenskirken

BEDRIFTSPARTNER

 • Valgfritt beløp i årlig støtte
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Egne større oppdateringer egnet for intern kommunikasjon og presentasjoner
 • Mulighet til deltakelse i årlig Glocal juleinnsamling
 • Årlig besøk fra leder i Glocal

Glocal
Bjørnsonsgate 28
5059 Bergen

Telefon: 90691475

Daglig leder:
Daniel Matthiesen