Bedre liv & evig liv BLI GLOCAL-PARTNER

GLOCAL

Glocal er Salt Bergenskirkens misjonsarbeid. Navnet uttrykker vår overgivelse til å gjøre det samme globalt som vi gjør lokalt. Helt siden starten har misjon vært en del av hjerteslaget til menigheten, og vi har ett tydelig mål for øyet; gi mennesker et bedre liv og evig liv
gjennom forkynnelse av evangeliet og planting av nye menigheter.

ARBEIDET

Siden starten i 2011 har antall medarbeidere økt, og har vi i dag 141 menn og kvinner i nord-øst India i tjeneste med å spre evangeliet!
Arbeidet over de siste årene har ført til at over 5600 mennesker har tatt imot Jesus og blitt en del av en av de 160 menighetene. Nesten 1400 mennesker er blitt døpt, og mange står i kø for å la seg døpe. Studenter og pionerer har startet evangelisk arbeid i over 400 landsbyer, og veksten fortsetter! Ved Guds Nåde opplever vi at arbeidet vi at arbeidet vokser på en god måte.

Da vi i februar 2011 startet en ettårig skole i forstaden Mohania var det med mål om å trene fulltidsarbeidere til evangelisering og menighetsplanting i delstaten Bihar. I desember 2011 uteksaminerte Øystein Gjerme 19 studenter som da ble fordelt på fem team og sendt ut i ettårig praksis i regionen. Siden den gang har arbeidet vokst år for år, både i Norge og India. I dag våkner 141 menn og kvinner i nord-øst India med evangeliet på sine lepper og utrustet til tjeneste!

Arbeidet over de siste årene har ført til at over 5600 mennesker har tatt imot Jesus og blitt en del av en av de 160 menighetene. Nesten 1400 mennesker er blitt døpt, og mange står i kø for å la seg døpe. Studenter og pionerer har startet evangelisk arbeid i over 400 landsbyer, og veksten fortsetter! Ved Guds Nåde opplever vi at arbeidet vi at arbeidet vokser på en god måte.

INDIA

DELSTATENE BIHAR OG
UTTAR PRADESH

India er verdens nest mest befolkede land med om lag 1,25 milliarder innbyggere. I følge internasjonale organisasjoner lever nærmere 300 millioner av disse under fattigdomsgrensen. Det er derfor få land i verden hvor behovet for ulike typer bistand er mer utstrakt enn i India.

Glocal sitt arbeid har utspring i byen Karwi, nord-øst i India. Karwi ligger i delstaten Uttar Pradesh, som er Indias mest befolkede delstat med sine 203 millioner innbyggere. Til sammenligning er det mer enn Tyskland, England og Italia til sammen.

Uttar Pradesh karakteriseres som en rural delstat, hvor innbyggerne primært livnærer seg gjennom jordbruk og ulike typer klesproduksjon. Avkastningen fra slikt arbeid er svært lav, og de fleste lever i meget enkle kår. Grunnleggende fasiliteter som infrastruktur, elektrisitet og helsetilbud er mangelvare. I tillegg antar man at nærmere halvparten av innbyggerne i delstaten er analfabeter. Det gir begrensede muligheter til å ta steget ut av fattigdommen.

Videre har det indiske samfunnet i lange tider vært gjennomsyret av det hinduistiske kastesystemet. Dette systemet bidrar til å opprettholde og forsterke de enorme sosiale forskjellene som finnes i India. I Uttar Pradesh er dalitter den største folkegruppen. Denne folkegruppen tilhører de kasteløse, som er helt nederst på den sosiale rangstigen i landet. Det betyr at helt essensielle behov i denne folkegruppen ofte blir  oversett av myndigheter og samfunnet rundt dem.

Som i resten av landet er hinduismen den klart største religionen i Uttar Pradesh. Om lag 80% av befolkningen i delstaten er hinduer, mens mindre enn 1% av befolkningen kaller seg for kristne. Klimaet for de kristne i denne regionen er meget utfordrende, og kanskje spesielt etter at India fikk en hindu-fundamentalistisk regjering i mai 2014.

GLADWIN MASIH

Gladwin Masih er pastor og operativ leder for Glocals arbeid i India. Siden oppstarten i 2011 har Gladwin vært sentral, og sammen med flere solide medarbeidere har han tilsyn med skolen, menighetsplantingen og fulltids-arbeiderne.

Gladwin er født og oppvokst i hovedstaden New Delhi. Fra livet startet i 1966 og gjennom barne- og ungdomsår levde han og familien under svært tøffe kår. Ved flere anledninger måtte han avstå fra skolegang for å tjene penger til husholdningen, men til slutt fikk han tatt en bachelor-utdanning.

I en alder av 23 år tok han imot Jesus og lot seg døpe etter at onkelen hadde delt evangeliet med han. Valget om å følge Jesus brakte han videre på teologisk utdanning, og fra 1992-1996 lærte og tjente han i Jammu og Kashmir. Der møtte han også sin kone Cristina, og sammen har de Mercy (19 år gammel) og Stephen (16 år gammel).

Gladwin Masih har 24 års erfaring med menighetsplanting, evangelisering og ledertrening. Han er en hengitt og gudfryktig mann med et klart kall til å forkynne evangeliet for unådde folkegrupper. Glocal er takknemlige over å ha funnet så gode partnere som Gladwin og hans familie.

SALT BERGENSKIRKEN

Øystein og Gina Gjerme er hovedpastorer i Salt Bergenskirken. Menigheten ble plantet i 2004, og siden begynnelsen har hjertet og
visjonen til Salt vært å nå vanlige mennesker med evangeliet om Jesus. I dag samles omkring tusen mennesker til gudstjenester i og
utenfor Bergen, og i årene fremover ønsker vi å bety enda mer for enda flere.

Norge har historisk sett vært kjent for sitt misjonsengasjement, men nå er både antall misjonærer som sendes ut og tilsynelatende også engasjementet for misjon synkende. I tillegg går kun en liten del av den totale investeringen i misjon til å nå unådde folkeslag. Derfor har vi som en pionérmenighet satt oss som mål å nå noen flere av nettopp disse folkeslagene.

HVA SKAL VI FREMOVER?

Vi ønsker å fortsette arbeidet langs de linjer vi har trukket opp, ved å trene menighetsplantere som kan starte menigheter som berører store og små lokalsamfunn med evangeliet. Parallelt med dette ønsker vi å se Guds Rike komme med samfunnsforvandlende tiltak. For å muliggjøre videre vekst flytter vi bibelskolen til Karwi, en misjonsstasjon som DFEF har drevet i en årrekke. Dette gjør det mulig for oss å begynne en vekst opp mot 100 elever i året.

Målet er å skape en bevegelse av menighetsplantende menigheter der det er vanlig at hver arbeider planter en ny menighet årlig sammen med de menigheter arbeideren leder. Klarer vi å oppnå dette vil vi kunne se eksponentiell vekst og nå et stort antall mennesker med evangeliet. Om vi iløpet av 10 år kan trene opp mot 1000 arbeidere som planter menigheter årlig vil antallet mennesker som blir med i menighetene og de som blir nådd med evangeliet bli betydelig.

Vi vil jobbe målrettet for å holde fokus på å trene arbeidere med kvalitet, slik at veksten vi har sett frem til nå kan videreføres. Når vi jobber med å dele evangeliet i delstatene Bihar og Uttar Pradesh, så deler vi evangeliet der hvor den kulturelle og åndelige motstanden er betydelig. Det er derfor et stort skritt for mange hinduer å ta imot Jeus og la seg døpe og det er heller ikke helt ufarlig. Men jevnlig får vi høre fortellingene om forvandlede liv, og en spirende tro på en levende og frigjørende Jesus.

Vi ønsker å trinnvis øke antallet menighetsplantere vi trener. Vi vil gi dem en lav lønn i tre år, og så trappe ned støtten, da vi forventer at menigheten som vokser frem kan begynne å dekke lønn for sine ledere. En slik vekst som vi drømmer om vil kreve en betydelig investering fra oss som skal være med å sende arbeidere ut til innhøsting. Nå har du sjansen til å bli med på å sende arbeiderne ut i India.

Ønsker du å støtte oss?

N

Kontonummer

2801.45.60329

Avtalegiro

Trykk her for skjema

Vipps

Vipps til 12345 – merk Glocal

BLI GLOCAL MENIGHETSPARTNER

Vi tror på en enorm vekst i India og ønsker å dele dette arbeidet med flere. Derfor ønsker vi å invitere din menighet til å bidra med bønn, økonomi, og mulighet til deltakelse på teamreiser. Siden menigheter er forskjellige, ønsker vi å gi to ulike inngangsmuligheter til involvering i Glocal.

STØTTEMENIGHET

• 2500 kr (eller mer) i månedlig støtte
• Jevnlig nyhetsbrev fra arbeidet i India
• Egne større oppdateringer egnet for presentasjon gudstjenester

PARTNERMENIGHET

• 5000 kr // 10 000 kr // 20 000 kr i månedlig støtte
• Jevnlig nyhetsbrev fra arbeidet i India, og egne større oppdateringer egnet for presentasjon gudstjenester
• Deltakelse i årlig Glocal giverkampanje nov/des
• Årlig besøk fra pastor/leder i Salt & Glocal
• Mulighet til aktiv deltakelse i ledelsen av Glocal

HVA ER DITT NESTE STEG?

Vi behøver mange partnere på lag for å se denne drømmen bli virkelighet. Kan du eller din menighet ta skrittet mot å bli en Glocal-partner?

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om arbeidet, partnermenighet, givertjeneste eller annet.

4 + 11 =

post@glocal.no

Glocal
Bjørnsonsgate 28
5059 Bergen

Telefon: 41202378

Daglig leder:
Torsten Mentzoni