Bedre liv & evig liv
BLI GLOCAL-PARTNERGI EN GAVE

GLOCAL

Glocal er Salt sitt misjonsarbeid, nå sammen med menighetspartnere i hele Norge. Navnet uttrykker vår overgivelse til å gjøre det samme globalt som vi gjør lokalt. Helt siden starten har misjon vært en del av hjerteslaget til menigheten, og vi har ett tydelig mål for øyet; å kunne gi mennesker et bedre liv og evig liv gjennom forkynnelse av evangeliet, humanitære prosjekter, og planting av nye menigheter.

UTDRAG FRA SISTE NYHETSBREV

Takk for fortsatt støtte i 2020. Valget du har gjort er viktig og verdifullt. Det skaper muligheter det er vanskelig å fatte og formidle. Enkeltpersoner som gir til misjon er både en bærebjelke i Glocal, og et område vi ønsker å satse videre.

Kveldsbibelskole fortsetter vi med i 2020. Dette er for de som ikke kan delta på fulltidsbibelskole, men ønsker mer undervisning i teologi og lederskap. Totalt deltar 400 studenter, fordelt på 54 steder. I løpet av de siste månedene har 194 tatt imot Jesus og 78 troende har latt seg døpe på forskjellige steder i Delhi, Bihar og Varanasi. I løpet av året 2019 kom 1401 mennesker til tro, mens 311 troende lot seg døpe. Totalt deltar 12 252 troende i de 311 forskjellige menighetsfelleskapene, og 3178 troende har blitt døpt. Alt dette takker vi Gud for.

Kukurah-skolen organiserer spesielle dager, feiring og foreldremøter med ulike temaer. Opplæringsprogrammet har resultert i at elevene og deres familier prioriterer helse, hygiene, renhold og familieplanlegging. Dette har også hjulpet familier til å være økonomiske. Det er mange områder i samfunnet hvor den marginaliserte delen av samfunnet mangler sine grunnleggende behov som helse, utdanning, mat, tak over hodet, tøy og tilgang til velferdsordningene. Dette er områdene hvor vi kan møte behovene. Vi har god plass til å bygge samfunnet gjennom dette senteret.

Gratis datatreningssenter har blitt gitt gratis i ett år for disse målrettede unge jentene. Dette programmet har vært svært effektivt og gunstig siden mange unge muslimske jenter mangler datakunnskap. Vi drømmer om å utvide dette datautdanningsprogrammet i 2020 om det er ekstra midler til det.

OM OSS

«Norge har historisk sett vært kjent for sitt misjonsengasjement, men nå er både antall misjonærer som sendes ut og tilsynelatende også engasjementet for misjon synkende. I tillegg går kun en liten del av den totale investeringen i misjon til å nå unådde folkeslag. Derfor har Salt som en pionérmenighet satt oss som mål å nå noen flere av nettopp disse folkeslagene.»

Øystein Gjerme, pastor Salt

Glocal har 177 fulltids-arbeidere i hovedstaden Delhi og provinsene Bihar og Uttar Pradesh nord-øst i India. I store og små menighetsfellesskap samles nå over 12 000 mennesker jevnlig til gudstjeneste i over 300 menighetsfellesskap. Vi har erfart kraften i å trene unge mennesker til å starte menigheter som berører lokalsamfunn med evangeliet. Hånd i hånd med dette går ønsket om å se Guds rike komme gjennom samfunnsforvandlende tiltak som yrkesutdanning, helsehjelp og nødhjelp.

HVA GJØR VI?

 • Vi trener menighetsplantere og lokale evangelister gjennom en ettårig bibelskole
 • Vi utruster neste generasjon troende gjennom søndagsskole, ungdomsprogrammer og sosiale aktiviteter for barn og unge
 • Vi driver uformell grunnskoleundervisning på landsbyskoler for barn som faller utenfor
 • Vi gir tilbud om helsehjelp i landsbyene gjennom prosjekt «Health camps»
 • Vi planter og utvikler menigheter og husfellesskap
 • Vi driver yrkesfaglig utdanning, spesielt for jenter, gjennom datatreningssenter og symaskinskole for å gi en ny generasjon mulighet til å bygge seg en ny framtid

Vi drømmer om en stadig voksende Jesusbevegelse i India, hvor helt vanlige mennesker får bringe bedre liv og evig liv til sin verden.

INDIA

DELSTATENE BIHAR OG
UTTAR PRADESH

India er verdens nest mest befolkede land med om lag 1,25 milliarder innbyggere. I følge internasjonale organisasjoner lever nærmere 300 millioner av disse under fattigdomsgrensen. Det er derfor få land i verden hvor behovet for ulike typer bistand er mer utstrakt enn i India.

Glocal sitt arbeid har utspring i byen Karwi, nord-øst i India. Karwi ligger i delstaten Uttar Pradesh, som er Indias mest befolkede delstat med sine 203 millioner innbyggere.

Som i resten av landet er hinduismen den klart største religionen i Uttar Pradesh. Om lag 80% av befolkningen i delstaten er hinduer, mens mindre enn 1% av befolkningen kaller seg for kristne. Klimaet for de kristne i denne regionen er meget utfordrende, og kanskje spesielt etter at India fikk en hindu-fundamentalistisk regjering i mai 2014.

GLADWIN MASIH

Gladwin Masih er pastor og operativ leder for Glocals arbeid i India. Han har 30 års erfaring med menighetsplanting, evangelisering og ledertrening. Sammen med et team av solide ledere har han tilsyn med arbeidet i India.

I en alder av 23 år tok han imot Jesus og lot seg døpe etter at onkelen hadde delt evangeliet med han. Valget om å følge Jesus brakte han videre på teologisk utdanning, og fra 1992-1996 lærte og tjente han i Jammu og Kashmir. Der møtte han også sin kone Cristina, og sammen har de Mercy (21 år gammel) og Stephen (18 år gammel).

SALT

Øystein og Gina Gjerme er hovedpastorer i Salt. Menigheten ble plantet i 2004, og siden begynnelsen har hjertet og
visjonen til Salt vært å nå vanlige mennesker med evangeliet om Jesus. I dag samles omkring 1200 mennesker til gudstjenester i Bergen og omegn, Skien og Trondheim, og i årene fremover ønsker vi å bety enda mer for enda flere.

Norge har historisk sett vært kjent for sitt misjonsengasjement, men nå er både antall misjonærer som sendes ut og tilsynelatende også engasjementet for misjon synkende. I tillegg går kun en liten del av den totale investeringen i misjon til å nå unådde folkeslag. Derfor har vi som en pionérmenighet satt oss som mål å nå noen flere av nettopp disse folkeslagene.

THAILAND

Eva og Håkon Aasebø med sine tre barn bor i Bangkok, Thailand. Sammen med pastorene Daniel og Paulina Brolin er de med å bygger den voksende kirken Life Center Church. Eva og Håkon bidrar med ledertrening, teambygging og med å etablere nye strukturer i menigheten. Eva leder også barnekirken og Håkon fengselsbesøkstjenesten. Hovedoppgaven fremover blir å utvikle trening av nye ledere og kirkeplantere med mål om å etablere gudstjenester på flere steder i Bangkok og nye kirker i Thailand og Sørøst-Asia. Life Church består i dag av ca 200 mennesker som møtes til gudstjeneste på to steder i Bangkok. Vi har sett en 20% vekst siste året med folk som vil ta imot Jesus og folk som vil bli døpt. I tillegg finnes en gruppe i Siem Reap, Kambodsja som etter hvert vil bli etablert som en egen kirke. Eva og Håkon brenner for at nye mennesker skal få lære å kjenne Jesus. De er overbevist om at å bygge sterke, sunne, varme og utadrettede fellesskap er den beste måten å nå ut, og den beste måten å bevare og disippelgjøre nye mennesker.

Gi en gave

Kontonummer

2801.45.60329

Vipps

Vipps til 124705

Partner

PARTNER

 • Fast beløp månedlig støtte: 100 // 200 // 500 kr
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Mulig deltakelse på årlig teamtur til India
 • Trykk på ikonet for å komme til signering av avtale.

MENIGHETSPARTNER

 • 25 000 // 50 000 // 100 000 eller mer i fast årlig støtte
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Egne større oppdateringer egnet for presentasjon i gudstjenester
 • Mulig deltakelse på årlig teamtur til India
 • Deltakelse i årlig Glocal giverkampanje hver desember
 • Årlig besøk fra Glocal

BEDRIFTSPARTNER

 • Valgfritt beløp i årlig støtte
 • Jevnlig nyhetsbrev med historier og oppdatering fra India
 • Egne større oppdateringer egnet for intern kommunikasjon og presentasjoner
 • Mulighet til deltakelse i årlig Glocal juleinnsamling
 • Årlig besøk fra leder i Glocal

Glocal
Bjørnsonsgate 28
5059 Bergen

Telefon: 90691475

Org.nr: 917547076

Daglig leder:
Daniel Matthiesen